Kesesatan akidah syiah dan perangkapnya di dalam dakwah.



Segala puji bagi Allah swt yang mentadbir sekalian alam serta selawat dan salam ke atas junjungan besar nabi Muhammad saw.
Pada kali ini saya ingin berkongsi kepada para pembaca semua mengenai kesesatan golongan SYIAH di dalam akidah dan kepercayaan serta perangkap liciknya di dalam dakwah. Hal ini kerana, jika kita melihat balik tentang realiti yang berlaku pada umat islam, mereka masih terkeliru dan kabur dengan dakyah dan agenda busuk yang dibawa oleh syiah. Mereka menganggap bahawa mereka sama sahaja seperti kita, masih solat dan melakukan perkara yang ada di dalam islam.
Namun, kita tidak sedar bahawa merekalah punca di antara punca yang besar yang memecahkan umat islam semenjak dari zaman khalifah lagi. Seperti yang kita sedia maklum bahawa dalang yang membawa ajaran ini adalah seorang berasal dari kalangan Yahudi yang berasal daripada yaman, namanya Abdullah bin Saba'. Pengkhianat ini telah datang ke madinah Al-munawwarah untuk mempelajari islam serta menghisap darah umat islam dari dalam ketika itu. Lantas pengkhiatan ini berlaku sehingga berlaku pembunuhan seorang khalifah, iaitu khalifah Othman bin Affan r.a. Ajaran ini telah disebarkan di seluruh negara-negara arab sewaktu ketika itu. Mereka menganggap bahawa Sayidina Ali r.a setaraf dengan tuhan dan percaya bahawa imam 12 adalah Maksum (tiada dosa) setaraf dengan makam para nabi dan rasul. Begitulah serba sedikit mengenai sejarah ringkas yang dilakukan oleh syiah pada zaman awalnya. Renungkan pula apa yang berlaku di Iraq pada hari ini, masjid-masjid Sunni diroboh, lelaki dan perempuan yang bernama sahabat (Aisyah atau Umar) dirogol dan dibunuh, golongan yang berpegang kepada Sunni dibunuh dan dicaci dan pelbagai lagi yang mereka lakukan di sana sehingga sekarang.

Syiah mempercayai imam-imam yang telah ditentukan oleh Allah melalui lisan Rasul-Nya secara nas. Hal ini dinyatakan di dalam kitab Aqaid al-imamiyah oleh ulama syiah iaitu Syeikh Muhammad Redha al-Muzaffar, hal. 78:
Terjemahannya:
Akidah Kami Tentang Imam Itu Telah Sabit Secara Nas.
Kami (syiah) beriktikad bahawa imam-imam seperti nabi tidak berlaku melainkan dengan nas daripada Allah swt atau lisan Rasul atau lisan imam yang dilantik secara nas apabila ia hendak menentukan imam selepasnya. Hukum Imamah sama seperti nabi, tidak ada perbezaan. Orang ramai tidak boleh membuat hukum lain terhadap orang yang talah ditentukan oleh Allah, sebagaimana mereka tidak mempunyai hak penentuan, pencalonan dan pemilihan kerana orang yang telah dilantik, telah mempunyai persediaan yang cukup untuk menanggung bebanan imam dan memimpin masyarakat yang sudah pasti tidak boleh diketahui, kecuali dengan ketentuan Allah dan tidak boleh ditentukan, melainkan dengan ketentuan Allah. Kami mempercayai bahawa nabi saw pernah menentukan khalifahnya dan imam di muka bumi ini selepasnya. Lalu baginda menentukan sepupunya Ali bin Abi talib sebagai amirul mukminin pemegang amanah terhadap wahyu dan imam kepada semua makhluk di beberapa tempat. Bagina telah melantiknya dan mengambil baiah kepadanya untuk memerintah orang-orang islam pada hari ghadir, lalu baginda bersabda: Ketahuilah bahawa sesiapa yang aku telah menjadikannya ketua maka Allah yang menjadi ketuanya. Wahai tuhan, lantiklah orang yang menjadikan Ali sebagai pemimpin dan musuhilah orang yang memusuhinya dan tolonglah orang yang telah menolongnya dan hinalah orang yang menghinanya. Berilah kebenaran kepada Ali di mana ia berada.

Syiah mempercayai pengganti Rasulullah saw ialah Sayidina Ali. Kemudian Sayidina Ali mewasiatkannya pula kepada anaknya hasan, hasan pula mewasiatkannya kepada hussain sehinggalah kepada Imam 12 Al-Mahdi Al-Muntazar. Ia merupakan sunnah Allah kepada semua nabi-nabi bermula daripada nabi adam sehinggalah nabi yang terakhir. Perkara ini disebutkan dalam kitab Aslu Al-syiah Wa usuluhu oleh Muhammad bin Husain Ali Khasyif al-Ghita', hal. 136.
Ulasan mengenai petikan di atas.
Tidak terdapat sebarang nas dari al-Quran atau Hadis-hadis sahih yang jelas maksudnya bahawa Sayidina Ali itu ditentukan sebagai khalifah selepas wafat Rasulullah saw. Oleh sebab itu, para sahabat telah bersetuju dan bersepakat melantik Sayidina Abu bakar sebagai khalifah yang pertama sebaik sahaja kewafatan Rasulullah saw dan Sayidina Ali pun sendiri telah bermubaya'ah dengan Sayidina Abu bakar.
Berikutnya, syiah meyakini bahawa imam-imam adalah maksum iaitu terpelihara daripada sebarang dosa kecil dan dosa besar dari peringkat kanak-kanak sehinggalah meninggal dunia. Kedudukan mereka sama seperti para nabi. Pada iktikad mereka, imam-imam tidak melakukan kesalahan dan tidak lupa. Imam adalah pemelihara syariat dan melaksanakan hukum-hukum. Perkara ini dijelaskan oleh Syeikh Mufid, salah seorang tokoh besar syiah di dalam kitab Awail al-maqalat yang dipetik oleh Muhammad jawad Mughniah di dalam kitab al-Syiah Fi al-Mizan. Hal. 38.
Terjemahannya:
Ismah ialah sesuatu kekuatan yang menghalang tuannya daripada melakukan maksiat dan kesalahan, di mana ia tidak boleh meninggalkan yang wajib dan tidak boleh melakukan yang haram sekalipun ia mampu untuk berbuat demikian, jika tidak bersifat demikian nescaya ia tidak berhak mendapat pujian dan balasan. Dengan lain perkataan, yang dimaksudkan dengan maksum itu ialah mencapai had ketaqwaan yang tidak boleh dicapai oleh syahwat dan nafsu dan telah mencapai ilmu syariat dan hukum-hukumnya dan sampai ke martabat yang tidak melakukan kesalahan sama sekali. Syiah Imamiah mensyaratkan dengan makna tersebut kepada imam-imam secara sempurna sebagaimana disyaratkan kepada wali. Syeikh Mufid berkata di dalam kitab Awail al-maqalat bab perbincangan mengenai imam-imam itu maksum. Imam-imam yang memiliki sifat-sifat maksum itu adalah sama dengan makam nabi dalam melaksanakan hukum-hukum dan menegakkan hudud dan memelihara syariat dan mendidik masyarakat. Mereka itu maksum sama seperti nabi yang bersifat maksum yang tidak harus melakukan dosa besar dan kecil dan tidak harus bagi mereka bersifat lupa terhadap sesuatu berhubung dengan agama bahkan mereka tidak lupa sesuatu tentang hukum. Sifat ini wujud kepada keseluruhan mazhab imam syiah imamiah, kecuali sahaja yang bersifat ganjil daripada mereka.

Ulasan mengenai petikan di atas.
Jelas terdapat dalam al-Quran dan hadis-hadis sahih menyatakan bahawa yang maksum hanyalah para rasul dan anbiya' sahaja. Oleh itu dalam hal-hal yang berkaitan dengan akidah, memerlukan kepada dalil-dalil yang qat'i. Ini dijelaskan oleh ayat-ayat al-Quran seperti berikut yang bermaksud:
Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Quraan) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya). (An-najmu ayat 3 dan 4)
Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. (Al-ahzab ayat 21)
Ia memasamkan muka dan berpaling, kerana ia didatangi orang buta. Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui (tujuannya, wahai Muhammad). Barangkali ia mahu membersihkan hatinya dengan agama yang didapatinya daripada kamu. Ataupun ia mahu mendapat peringatan, supaya peringatan itu memberi manfaat kepadanya. (Abasa ayat 1-4)
Itulah di antara bukti-bukti yang telah dilakukan oleh golongan syiah di dalam akidah. Sebenarnya masih banyak lagi bukti yang ingin saya bawakan kepada para pembaca semua mengenai kesesatan syiah, tetapi saya rasa biarlah ia secara berperingkat-peringkat.

Kesimpulan.
Kesesatan syiah telah menjerumuskan golongan orang yang rendah daya pengetahuannya terhadap islam. Mereka memasang perangkap yang sangat licik untuk membawa orang lain kepada fahaman tersebut. Antara perangkap licik mereka adalah seperti berikut:
1.       Mengajak kita untuk menyintai "Ahlul Bait".
2.       Mereka akan menceritakan kisah-kisah dusta bagaimana "Ahlul Bait" ditindas hanya kerana untuk menyentuh emosi dan membuatkan kita menangis.
3.       Syiah akan membuatkan kita meragui pegangan kita selama ini.
4.       Syiah akan menyuntik perasaan dendam dan secara tidak langsung mereka akan melatih kita untuk berbunuhan dan menyebabkan pertumpahan darah.

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Followers

Categories

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger